سئو - Google Analytics

تجزیه و تحلیل گر گوگل / Google Analytics یک سرویس رایگان تهیه گزارشات آماری، تحلیلی و نمودارهای اطلاعاتی در مورد بازدیدکنندگان وب سایت است.

از این سیستم برای بررسی های آماری بازدیدکنندگان مانند صفحات ورود، عبارت های جستجو شده برای رسیدن به سایت، صفحات بازدید شده، زمان های حضور و حتی سن مخاطبین را با ابزارهای مختلف نمایش اطلاعات آماری در اختیار مدیران سایت ها قرار می دهد

Google Analytics Dashboard
داشبورد مدیریتی Google Analytics

چک لیست

  • ارسال گزارشات ماهیانه (یا زمان بندی شده) به مدیران
    • شامل گزارش های کمی - آماری از تعداد بازدیدها
    • شامل گزارش های جغرافیایی از محل زندگی بازدیدکنندگان
    • شامل گزارش های سخت افزاری از مشخصات دستگاه بازدیدکنندگان
  • عضو کردن ذینفعان در پنل برای مشاهده اختیاری آمار و اطلاعات