سئو - تگ کلمات کلیدی

استفاده از متادیتاها یکی از فرآیند های پایه ای برای سئو یا همان بهینه سازی صفحات وب است. موتورهای جستجو غالبا جایگاه ویژه ای برای سه متادیتای اصلی هر صفحه وب در نظر می گیرند. در زیر به بررسی اختصاصی اهمیت تگ توضیحات در سئو و پروسه بهینه سازی سایت می پردازیم.

تگ کلمات کلیدی

خیلی سال پیش و یعنی خیلی بیشتر از خیلی سال پیش شاید کاربردهایی برای این تگ متصور بود که امروزه نیست. گوگل نیز بارها و بارها اعلام کرده است که در الگوریتم های مربوط به موتور جستجوی خویش از این تگ استفاده نمی کند.

کلمات کلیدی حداقل از 2009 دیگر در موتور جستجوی گوگل استفاده نمی شود

علت های مربوط به عدم استفاده از این تگ و معایب استفاده از آن به تفصل در مقاله ای با عنوان آیا گوگل از متا تگ keywords استفاده می کند در سایت قابل مطالعه است. مطالعه این مقاله را به شما توصیه می کنم.

چک لیست

  • حذف کلمات کلیدی