سئو - ساختار لینک های خارجی

وقتی یک سایت به آدرسی از سایت شما یک لینک می دهد یعنی به سایت شما اشاره کرده است. شما هم می توانید به آدرس سایت های دیگر اشاره کنید.

در زیر برای نمایش ساختار یک لینک با یک نمونه از کد HTML لینکی فرضی به یک سایت آشنا می شوید.

 <a href="http://www.external-domain.com/" title="توضیح" rel="nofollow" target="_blank"> Anchor Text متن روی لینک یا </a> 

انواع لینک های خارجی

لینک های خارجی / External Links از لحاظ فنی به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

 • لینک های خارجی که از بیرون از سایت به سایت اشاره می کنند که لینک های خارجی دریافتی / Inbound Links گفته می شوند. البته به این لینک ها در اصطلاح لینک های دریافتی / Backlinks نیز می گویند.
 • لینک های خارجی که ما به آنها اشاره می کنیم که لینک های خارجی ارسالی / Outbound Links گفته می شود.

لینک های دریافتی / Backlinks

سئو کارهای حرفه ای و طراحان وب سایت همگی بر یک اصل معتقد هستند که دریافت یک لینک از یک سایت معتبر بیرونی می تواند در افزایش رتبه آن صفحه از سایت و خود سایت تاثیر زیادی داشته باشد.

مراقب باشید! همه Backlink ها خوب نیستند و Backlink های زیاد می توانند دردسر ساز شوند.

گوگل اولین بار در مقاله ای با عنوان آناتومی یک موتور جستجوی وب فرامتنی مقیاس بزرگ - The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine که الگوریتم توسعه داده شده برای موتور جستجوی گوگل را توسط لری پیچ (از موسسین گوگل) در دانشگاه استنفورد منتشر کرد اعلام کرده است که شمارش لینک های داده شده می تواند از پارامترهای محبوبیت یک صفحه باشد. هر چه یک صفحه و یک سایت لینک های بیشتری دریافت کنند به معنی محبوبیت بیشتر آن صفحه و آن سایت است.

تاثیر کیفیت backlinks در سئو
تاثیر کیفیت لینک های دریافتی در رتبه سایت

گرچه هنوز دریافت لینک به نشانه محبوبیت یک صفحه و سایت است ولی الگوریتم فعلی بسیار پیچیده تر از شمارش عمل می کند. امروز پارامترهای بیشتر برای دریافت لینک های خارجی مورد بررسی قرار می گیرد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد.

 • میزان اعتبار صفحه منبع یا همان صفحه ای که لینک از آن به سایت داده شده است.
 • میزان محبوبیت لینک صفحه مقصد یا همان صفحه ای که به آن اشاره شده است.
 • میزان ارتباط متن صفحه مبدا و مقصد
 • میزان ارتباط متن روی لینک / Anchor Text در صفحه مبدا با محتوای صفحه مقصد
 • تعداد لینک هایی که به صفحه مقصد در صفحه منبع وجود دارد
 • تعداد سایت هایی که به مقصد لینک داده اند
 • میزان اختلافی که متن های روی لینک / Anchor Text در صفحه های مبدا با هم دارند

و بسیاری از پارامترهای دیگر که برای بررسی لینک های خارجی داده شده استفاده می شود.

چک لیست

 • افزودن target=_blank به تمام لینک های خارجی
 • افزودن rel=nofollow به لینک های خارجی در نظرات
 • افزودن rel=nofollow به لینک های خارجی در تبلیغات
 • افزودن rel=nofollow به لینک های خارجی درجه دو
 • عدم دادن لینک خارجی به صفحاتی با Page Rank پایین تر از ما
 • قراردادن لینک های خارجی در پایین صفحه